Covid-19

Informacje o Covid-19

  • greece-safe.jpg
Zdrowie naszych pracowników i gości jest dla nas najważniejsze w Melissa. Aby zapewnić wszystkim poczucie bezpieczeństwa i, co najważniejsze, zachować bezpieczeństwo w tych czasach, wydaliśmy szereg wytycznych i najlepszych praktyk wraz z podjętymi przez nas środkami ostrożności, które można znaleźć poniżej. Prosimy naszych gości o rozważenie ich zachowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i dostosowanie się do nas w walce z rozprzestrzenianiem się Covid-19.